18 6-i 3 H X 14 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. BETREKKING. Weekloon. 1 f JJ n 4 iedei n r n n n r •w n n 1 9 In- of uitwonend. 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 uitwonend n 1250 880 6 175 6 5 40 3 50 8 5 40 12 80 I 1280 16 95 1560 16 50 15 45 14 30 14 80 14 70 14 15 60 15 20 14 30 15 1 1 21 9 5 Huisknecht (Hulp) Gein. Hulp ziekenhuis Keukenmeid (vrije voeding) Dienstbode Ketelstokers n Matrassenmakers (tijdelijk) Kantoorlooper (jongmaatje) (vrije voeding) Naaister (tijdel.) (vr. voeding) j Schoonmaaksters (gemiddeld) (vrije voeding) p. dag f 1, ieder (Gem. Hulpzieken huis) (vrye voe- ding) ieder (Gem. Hulpzieken- i huis) (vrije voe- j ding) iederj Medicijnknecht Laboratoriumknecht j Machinist 2e klasse Bankwerkers le klasse ieder 2e le 2e 2e (electricien) ieder Bij het aan het Ziekenhuis verbonden personeel hadden in 1914 de volgende mutaties plaats. Dr. C. L. de Jongh, eerste inwonend geneesheer van het Hulpziekenhuis ver kreeg wegens huwelijk recht om buiten het ziekenhuis te wonen. Op 1 Juli werd de arts C. D. Röell benoemd als hulpge- neesheer aan het hulpziekenhuis, terwijl de arts I. A. G. Krijger vandaar werd overgeplaatst naar het ziekenhuis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 661