18 16 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. Voor afschrift: De Geneesheer-Directeur, (w. g.) Dr. Koessingh. j De Secretaris der Commissie voor de Openbare Gezondheid en het Gemeenteziekenhuis, 1. M. J. van Rossem. hunne zieke familieleden wenschen te bezoeken, tegen regen. Achter het tegenwoordige keukengebouw werden eenige huisjes afgebroken ter verkrijging van ruimte voor den bouw van nieuwe keukens, waaraan reeds lang behoefte bestond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 663