18 I j 17 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. AFSCHRIFT. f 1776,40 1914 f 1034,16 f 2810,56 Uitgaven: Ten behoeve van patiënten f 1515,24 Saldo ultimo December 1914 f 1295,32 f 590.25 4% Obligatie gemeente ’s-Gravenhage 924.99 Saldo ultimo December 1913 Ontvangsten: ba jaar rente, Maart 1914 ba jaar rente, Sept. Uitloting en rente 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. f 500.— - 500.— - 34.16 6.75 5.25 42.50 37.50 4,873 5.25 VERSLAG betreffende het rentelegaat van Mejonk vrouwe W. S. M. Baronesse Sir- t e m a v a n G r ovesting voor „half-vrije” bedden over het jaar 1914. f 43.75 140.- J, 122.50 90.— 28.875 17.50 8.75 10.50 10.50 15.75 1. voor patiënt F. D.—N. W. Ph. W. G. S. K. F. v. d. F. J. B. J. W. F. P. E. C.—C. B. P.-H. M. D. W. C. d. G G. K. S. H.-F. M. A. H. S. A. v. R.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 664