I INHOUD. INRICHTING VAN DEN DIENST JAARVERSLAG OVER 1914 10 13 14 17 19 20 21 ongeschikt- c. 27 d. 27 28 II- 28 14 16 1 21 23 a. b. 1 j Toezicht op de ambtenaren, beambten en werklieden in Gemeentedienst Keuring bij aanstelling Ziekteeontróle Keuring voor verklaring. Werkzaamheden der Genees kundige Commissie Toezicht op maatschappelijk ongeschikten. III.- Officieels doodschouw Afd. A. Eerste Geneeskundige Hulp I- Eerste-hulpverleening a. Uitrukkende dienst b. Postendienst II. Zorg voor de opname in ziekeninrich tingen III. Controle over de ziekenhuisopname in spoedeischende gevallen Afd. B. Geneeskundig Toezicht I- Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 666