2 30 30 c. 34 36 36 29 a. b. Afd. C. Geneeskundige Verzorging Geneeskundige behandeling Behandeling van armlastigen Behandeling van personen in Gemeentedienst Behandeling van aan besmet telijke ziekte lydende school kinderen ContrĂ³le over de ziekenhuisopname in gewone niet-spoedeischende gevallen III. ContrĂ³le over den duur der verpleging in ziekeninrichtingen IV. Sociaal-medisch werk INHOUD. I- 34 II- 34 Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 667