67 ongeveer 5.73 M2. grond, gelegen aan de Nieuwe Mol straat voor een plaatselijk ongenummerd perceel; door A. F. E. M n c h e n, van ongeveer 14.57 M2. gelegen vóór perceel Lange Houtstraat No. 1 door H. F. L a u s, van ongeveer 5.04 M2. grond, ge legen vóór perceel Nieuwe Molstraat No. 53 door J. H. H. Caminada van ongeveer 11.10 M2. grond, gelegen vóór perceel Lange Houtstraat No. 3; door A. Sanders, van ongeveer 18 M2. grond, ge legen vóór perceel Boekhorststraat Nos. 74/76, 76a/76ó en 76c/76d; door P. G. Dungelmann, van ongeveer 5.77 M2. grond, gelegen vóór perceel Papestraat Nos 10/lOa door de Naamlooze Vennootschap „Drukkerij Trio” van ongeveer 5.26 M2. grond, gelegen vóór perceel Juffrouw Idastraat No. 18, en van ongeveer 7.20 M2. grond, gelegen vóór perceel Nobelstraat 27/27a; door J. R. Diesfeldt van ongeveer 8.86 M2. grond, gelegen vóór perceel Laan No. 39 hoek Assendelftstraat; door J. Kaufmann van ongeveer 11.48 M2. grond, gelegen vóór de perceelen Veenestraat Nos. 11 en 13; door L. F. J. Coppes van ongeveer 5.76 M’. grond, gelegen vóór perceel Spui No. 205 en vóór de daarne vens liggende poort; door het Roomsch-Katholiek Parochiaal Armbestuur van ongeveer 6.36 M2. grond, gelegen vóór perceel Westeinde No. 83; door J. P. Hermann van ongeveer 26.46 M2.grond, gelegen vóór en langs perceel Wagenstraat Nos. 135/137 hoek Stille Veerkade; door J. J. van de Velde van ongeveer 4.62 M2. grond, gelegen vóór perceel Kranestraat No. 44;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 67