14 1. Eerste-hulpverleening. üitrukkende dienst. a. 303 377 1 Chirurgische gevallen: 1123, waaronder: Open wonden waarvan 161 aan het hoofd. Kneuzingen en verstuikingen waarvan 194 aan de onderste ledematen. Uitrukkenden dienst en den Postendienst wederom afzonder lijk gegroepeerd. Na de gegevens voor de eerste-hulpverleening volgen dan die voor de opnamen in de ziekenhuizen en daarna die, welke verband houden met het contrölewerk in spoedeisehende gevallen. Uitgerukt werd 2497 maal. Hiervan loos alarm of bij aan komst de oorzaak opgeheven 73 maal. Aantal gevallen, waarbij hulp werd verleend dan wel de dood geconstateerd: 2424 of 477 gevallen meer dan in 1913. Een belangryke toename, die vooral toe te schrijven is aan een groote vermeerdering van het aantal ongevallen door straatverkeer, dat van 295 in 1913 gestegen is tot 513 in 1914. Verdeeld naar de uren van het etmaal deden zich 608 gevallen voor in de voormiddaguren (6—12), 962 in den namiddag (126), 713 in de avonduren (6—12) en 141 ge vallen gedurende den nacht (12—6). Naar geslacht en leeftijd der geholpen personen betroi de hulpverleening 1186 maal mannen, 833 maal vrouwen en 405 maal kinderen onder de 12 jaar. De drukste maand was Juli met 255 gevallen, de kalmste November met 145 gevallen. Het aantal gevallen, waarin de getroffene zich buiten de eigen woning op straat, in de werkplaats enz. bevond, bedroeg 1537, terwijl in de overige 887 gevallen hulp in de eigen woning werd verleend. Het aantal ongevallen door straatverkeer bedroeg 513, door bedrijfsarbeid 210. Onder deze laatste gevallen bevinden zich 180 Kyksverzekeringsbankgevallen. Poging tot zelfmoord werd met zekerheid waargenomen in 35 gevallen. Van de 2424 geholpen personen verkeerden met zekerheid 86 onder den invloed van alcohol. Van den aard der gevallen geeft de navolgende Staat een voldoende overzicht. 18^ VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 679