68 door J. II. van Beekum van ongeveer 23 M2. grond, gelegen vóór perceel Loosduinscheweg Nos. 775/777 door de Weduwe J. L. Richel geboren C. E. M.Hiel van ongeveer 9.90 M2. grond, gelegen vóór perceel “Westeinde No. 224; door Mejuffrouw A. J. B. van der Hoff e. a. van ongeveer 7.64 M2. grond, gelegen vóór perceel West- einde No. 81 door W. A. L. Wolf van ongeveer 7.35 M2. grond, gelegen vóór perceel Boekhorststraat Nos. 21/21u; door C. G. van der Zwart van ongeveer 8.10 M2. grond, gelegen vóór perceel Westeinde Nos. 267/267a; door H. D. van Blankensteijn van ongeveer 12.89 M2. grond, gelegen vóór de perceelen Houtmarkt Nos. 38, 39 en ongenummerd; door de Vennootschap onder de Firma van der Heijden Co. van ongeveer 5.81 M2. grond, ge legen vóór perceel Ammunitiehaven No. 17; door G. van der Wee le van ongeveer 4.74 M2. grond, gelegen vóór perceel Hamerstraat Nos. 37/37n; door H. J. K u s t e r van ongeveer 6.70 M2. grond, gelegen vóór perceel Gedempte Burgwal No. 24; uitmakende eene gezamenlijke oppervlakte van onge veer 3 are, 34 centiaren, 86 vierkante decimeters. Door de Gemeente werden gehuurd. van de Erven van de Weduwe G. M. van der Kuij 1 en geboren E. H. de Man, het benedenhuis Balistraat No. 47, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1916 en achtereenvolgens twee maal één optiejaar, tegen een huurprijs van f 475.per jaar. van het Gecombineerde Oude Mannen en Vrouwen- en Weeshuis te Scheveningen, Bi

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 68