J| I 15 192 het 1045 294 573 437 25 27 14 300 23 53 15 10 6 142 45 74 53 272 38 25 68 40 5 19 40 1 3 Breuken waarvan 122 aan de onderste ledematen. Ontwrichtingen Brandwonden Schotwonden Beklemde breuk Ingedrongen vreemde lichamen Andere chirurgische gevallen Interne gevallen: 366, waaronder: Ziekten met bewustzynstoornis Bloedspuwing, Bloedbraking Uitputting, verwaarloozing Andere interne gevallen Psychiatr.-neurolog. gevallen: 335, waaronder: Epilepsie, hysterie e. a. neurosen Krankzinnigheid Andere psych, neurol. gevallen Obstetrisch-gynaec. gevallen: 172, waaronder: Miskraam Spoedverlossing Andere obst.-gyn. gevallen van plotseling optredenden aard: 176 'a. Andere gevallen •waaronder Hersenschudding Vergiftiging, w. o. door alcohol Ophanging Gasvergiftiging (verstikking) Verdrinking Door warmte bevangen Door koude bevangen Onbekend. Niet nader te omschrijven: 252 gevallen. Van den aard der hulpverleening geeft eindelijk navolgende staatje een overzicht: Ter plaatse al of niet in de eigen woning be handeld zonder meer Ter plaatse behandeld en overgebracht naar de eigen woning Ter plaatse voorloopig behandeld, overgebracht naar den Centralen Post en aldaar verder behandeld, c. q. overgebracht naar de eigen woning Ter plaatse voorloopig behandeld en overgebracht naar een der Hoofdposten in de Ziekenhuizen of naar het Gesticht „Oud-Roosenburg” Ten slotte bleek in 75 gevallen de getroffene bij aankomst overleden te zijn. !- I VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 680