Postendienst. h. 3201 1653 218 Obstetrisch-gynaec. gevallen: 3. Psychiatr.-neurolog. gevallen: 26, waaronder: Epilepsie, hysterie e. a. neurosen Krankzinnigheid Andere psych.-neur. gevallen Chirurgische gevallen: 7312, waaronder: Open wonden waarvan 1637 aan de bovenste ledematen. Kneuzingen en verstuikingen waarvan 973 aan de bovenste ledematen. Breuken waarvan 194 aan de bovenste ledematen. Ontwrichtingen Brandwonden Gebeten wonden Schotwonden Beklemde breuk Ingedrongen vreemde lichamen Andere chirurgische gevallen In de posten werd 7835 maal hulp verleend en wel in den Centralen Post 4558 maal, in de verschillende Hoofd en Hulpposten, gevestigd in Ziekenhuizen en Wykgebouwen, 3277 maal. Te zamen 7835 gevallen of 2745 meer dan in 1913. Verdeeld naar de uren van het etmaal deden zich 2247 gevallen voor in de voormiddaguren, 3309 in den namiddag, 2161 in de avonduren en 118 gedurende den nacht. De hulpverleening betrof daarbij 4114 maal mannen, 1592 maal vrouwen en 2129 maal kinderen onder de 12 jaar. De meeste gevallen deden zich voor in de maand Augus tus, n.l. 891, de minste in de maand December, n.l. 488. Het aantal ongevallen door straatverkeer bedroeg 2595, door bedrijfsarbeid 1083. Onder deze laatste waren 489 Rijks- verzekeringsbankgevallen. Van de 7835 geholpen personen verkeerden met zekerheid 33 onder den invloed van alcoholischen drank. Voor den aard der gevallen vergelijke men den hier vol genden staat. 20 2 4 114 371 348 25 1 563 817 4 1 215 Interne gevallen: 220, waaronder: Bloedspuwing, Bloedbraking Uitputting, verwaarloozing Andere interne gevallen 16 1 8 A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 681