18A Totaal Januari Februari. Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Het aantal ziekentransporten bedroeg daarbij 1066. Deze werden gedeeltelijk per ziekenwagen, n.l. 925 en gedeeltelijk per ziekenauto, n.l. 141 uitgevoerd. 124 100 122 81 96 123 114 190 190 152 177 186 9 10 15 20 15 16 12 14 16 39 35 26 19 35 46 39 42 30 37 24 27 120 105 98 51 47 47 37 21 44 70 26 67 91 70 71 De inrichtingen, waarheen de overbrenging plaats vond zijn als reeds tevoren werd aangeduid: het Gemeente Zieken huis aan den Zuidwal, de Geineente-barakken aan de Zuster straat, het Gem. Hulp-ziekenhuis aan het Slijkeinde, het Hoomsch-Katholiek Ziekenhuis aan het Westeinde, de Diaco- nesseu-inrichting, het Kinderziekenhuis en de Inrichting voor Ooglijders aan de Laan van Meerdervoort, de Koode Kruis Kliniek aan de Jan van Nassaustraat en de Zuige lingen Klinieken aan de Regentesselaan en het Oranjeplein. Ten aanzien van de plaatsruimte in deze inrichtingen kan worden meegedeeld, dat over het geheele jaar per dag gemiddeld 45 bedden beschikbaar waren, met de navolgende verdeeling over de verschillende maanden. c. a. verwezen en 869 naar de Particuliere inrichtingen, waarmede de gemeente een overeenkomst heeft aangegaan, de gevallen over de verschillende maanden als volgt verdeeld. IS VERSLAG GEMEENTELIJKE’ GENEESKUNDIGE DIENST. MAANDEN. 227 642 622 1655 849 2297 Gewone opnamen met voorkennis H. A. Spoedopnamen zonder voorkennis B. A. Partie. In- Ziekenhnis. richtingen, j Ziekenhuis. richtingen Gemeente- Partie. In- I Gemeente-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 683