J By lage 20 VERSLAG van den Keuringsdienst te ’s-Graverihage over 1914 Aan Burgemeester en Wethouders der gemeente s-Graverihage. Aan den hoofd-assistent, Dr. A. Wunderlich werd door U met ingang van 15 April 1914 eervol ontslag verleend, wegens zijn benoeming tot gouvernements-scheikundige, chef van het handelslaboratorium van het departement van Landbouw in Ned.-Indië. Tot assistent werd met ingang van 15 April 1914 benoemd Dr. J. H. Schepers. Als gevolg van de mobilisatie onzer landmacht werden van af 1 Augustus 1914 aan den dienst onttrokken de assistent, Dr. Schepers en twee keurmeesters. Tot tijdelijk assistent werd met ingang van 16 November 1914 benoemd Dr. H. L. Backer. Ik heb de eer UEd. Achtb, aan de bevindingen en handelingen over 1914. te bieden het verslag van van den Keuringsdienst De Commissie van bijstand bestond uit de volgende Heeren: H. de Wilde, Wethouder, Voorzitter, L. Hoejenbos, J. C. Oldenboom, A. J. C. baron van Pallandt, Dr. K. H. Rombouts, Mr. G. C. J. Varenkamp en A. C. A. van Vuuren, cerwyl als secretaris werkzaam bleef Mr. I. M. J. van Rossem, Referendaris ter Gemeente-Secretarie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 709