70 f aan J. Fresco, het perceel Sint JacobstraatNo. 50, aan de De GruyterenC o’s. Me u bel trans por t-M aatschappij, het perceel Westeinde No. 46, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie L No. 8821, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1916, tegen een huurprijs van f 800,per jaar; aan E. H o 11 m a n s, het perceel De Riemerstraat No. 19, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie 0 No. 761, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1915, tegen een huurprijs van f 550, Noordeinde No. 140, kadaster gemeente ’s-Gravenhage, Sectie D. No. 1325, van 1 Februari 1914 tot en met 30 April 1916 en drie optiejaren, tegen een huurprijs, berekend naar f 2500.per jaar. I aan F. V r o 1 ij k, het perceel Marcelisstraat No. 61 en een daarnaast gelegen vischloods met boet- en berg zolders, werkplaats en bergplaatsen, kadaster gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A. G. Nos. 2307 en 2465, alsmede de verdere zich op gemelden grond bevindende gebouwen, van 28 October 1913 tot en met 30 April 1915, tegen een huurprijs, berekend naar f 800.per jaar. aan P. G. Jansen, de pakhuizen Laan No. 26a en 28a met de beide opkamers en het bovenhuis Laan No. 28, een en ander kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, Sectie L. No. 7406, van 1 Mei 1914 tot en met 15 November 1914, tegen een huurprijs bere kend naar f 1025.per jaar. aan W. C. E. Pfeiffer, het perceel Zuidwal No. 74, kadaster gemeente ’s-Gravenhage, Sectie K. No. 2603, van 1 Januari 1914 tot en met 30 April 1918, tegen een huurprijs, berekend naar f 200per jaar. aan S. J. Krijt, het huis Badhuisstraat No. 192, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie A G No. 1348 gedeeltelijk, van 1 Maart 1914 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs berekend naar f 950,per jaar;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 70