j i I 1 t- Monsters ten verkoop gestelde voedingsmiddelen 12615 1. 640 Monsters ten. dienste van gemeentelijke instellengen 2. 5 Monsters ingezonden door de politie 3. 77 Monsters op verzoek van particulieren genomen. 4. Monsters op verzoek van geneesheeren onderzocht 5. 126 Contröle monsters Een onderzoek van de tot elk dezer groepen behoorende artikelen geven de volgende tabellen. Het totaal aantal gekeurde monsters voor de gemeente ’s-Gravenhage bedroeg 13471 en omvat de volgende groepen: F Overeenkomsten met betrekking tot het keuren van voe dingsmiddelen werden aangegaan met de gemeenten Hof vau Delft, Vrijenban en Wassenaar, zoodat thans onder de algemeene leiding van den hier gevestigden dienst het toe zicht op voedingsmiddelen zich uitstrekt over Delft, Hof van Delft, Vrijenban en Wassenaar. In het afgeloopen jaar werden voor de gemeente Delft 3757 monsters gekeurd, gegeven 161 waarschuwingen, terwijl werden afgekeurd 131 partyen voedingsmiddelen en inge diend bij het Openbaar Ministerie van het Kantongerecht aldaar 10 processen-verbaal. 2 6 6. I ll E' 4 20 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 710