8 ContrĂ³le monsters. V. 126 Te zamen I. Ten verkoop aangeboden voedingsmiddelen. i Gewone rauwe Handelsmelk. Onderzocht werden 2955 monsters volle melk, te weten: 556 Monsters bij melkverkoopers op straat genomen. 1. 692 Monsters bij melkverkoopers aan huis genomen. 2. 3. 2 4. 142 5. 76 6. 4 1086 Monsters bij invoer ter opsporing van ziek vee. 7. 8. 397 Stal resp. weidemonsters ter bevestiging eener gecon stateerde vervalsching Volle melk Afgeroomde melk Karnemelk Bloem en meel Brood Reuzel en rundvet 18 8 16 14 67 3 Monsters door melkverkoopers ingebracht op grond van vermoedelijke vervalsching Monsters door melkverkoopers ingebracht als ver moedelijk afkomstig van ziek vee Monsters bij levering aan slijters ter opsporing van vervalsching Monsters op de plaats van productie genomen ter opsporing van ziele vee ARTIKEL. Aantal. 20 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 716