Modelmelk. Gepasteuriseerde melk. Regelmatig werden van alle melkinrichtingen, welke hier ter stede gepasteuriseerde melk afleveren, monsters ge trokken, ten einde aan een bacteriologisch en chemisch onderzoek te worden onderworpen. Wat het chemisch onderzoek dezer melkmonsters betreft kan worden vermeld, dat het over het algemeen zeer be vredigend mag heeten. In eenige melkmonsters was het vetgehalte wat laag. Bij bacteriologisch onderzoek dienden als voedingsbodems alcalische weigelatine, alcalische bouillongelatine en alcalische bonillon-agar. Het aantal bacteriën per cm3 melk was in alle monsters gering en in den regel lager dan 500. In één monster der melkinrichting van Th. J. Vollebregt, Korte Hoogstraat werden echter per cm3 melk 108.000 bacteriën aangetroffen. Met uitzondering van één monster der melkinrichting Th. J. Vollebregt waarin bacterium coli-communis werd aan getroffen, waren alle monsters vry van micro-organismen, w’elker culturen bij halfurige verhitting op 70 C gedood werden. In het afgeloopen jaar is getracht het onderzoek der melk van de modelstal „Berkendael" en van de hoeve „Rustoord" der melkinrichting „de Bierkan", zooveel mogelijk op regel matige tijden te doen plaats hebben. Bij scheikundig onderzoek deed de melk van beide in richtingen zich kennen als te zijn van deugdelijke samen stelling. By bacteriologisch onderzoek was het aantal micro-organismen per cm3 melk na’ 7 kweekdagen op weigelatine by de melk der modelstal „Berkendael” regelmatig lager dan 50.000 n.l. grootste aantal: 32.500; kleinste aantal: 5500. De melk der hoeve „Rustoord” voldeed daarentegen niet regelmatig aan den eisch, die aan modelmelk moet worden gesteld n.l. in twee monsters was het aantal bacteriën per cm3 aan zienlijk hooger n.l. 472.500 en 320.200. Behalve op weigelatine ■werd tevens het aantal bacteriën bepaald, dat zich op bouillon gelatine en op bouillon-agar ontwikkelde. De reinheidsgraad der melk van beide fabrieken was vol doende, terwijl het leucoeytensediment by microscopisch onderzoek steeds van normale samenstelling werd bevonden. 10 20 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 718