71 aan L. C. S o e r, het bovenhuis, Korte Beestenmarkt No. 1, kadastraal bekend gemeente’s-Gravenhage, sectie L, No. 7406 gedeeltelijk, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1915, tegen een huurprijs van f 325, aan A. G. M. Schopmeijer, het bovenhuis Falck- straat No. 5, kadastraal bekend als gemeente’s-Graven hage, sectie A E, No. 3401, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1917, tegen een huurprijs van f300,perjaar; aan Mejuffrouwen K. J. en J. Bakker, het bovenhuis Veenkade No. 105, kadastraal bekend ge meente ’s-Gravenhage, sectie O, No. 7642 gedeeltelijk, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1915, tegen een huurprijs van f 250, aan E. W a i s v i s z J r., het huis Korte Groenewegje No. 86, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie AD, No. 118, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1917, tegen een huurprijs van f 475,perjaar; aan het Bestuur van de Afdeeling den Haag II der Sociaal-Democratische Ar- b e i d e r s p a r t ij, het perceel Boterstraat No. 4, kada straal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie L, No. 4952, van 1 Februari 1914 tot en met 30 April 1916, tegen een huurprijs, berekend naar f 250,— per jaar; hoek Bezemstraat, kadastraal bekend gemeente ’s-Gra venhage, sectie H No. 1066, het benedenhuis Bezem straat No. 17, kadastraal bekend alsvoren in sectie H, No. 1439 en de perceelen Bezemstraat No. 23 tot en met 31 (oneven nummers), kadastraal bekend alsvoren in sectie H, No. 457 tot en met 461, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1917, tegen een huurprijs van f 400,per jam-; aan de Wed uwp A. van der Velde A z n. geboren M. Th. van E ij k, het bovenhuis Maliestraat No. 20, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie E, No. 444, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1915, tegen een huurprijs van f 450,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 71