I I 20 18 II. I. Drinkwaterleiding. 1. 5. 3 monsters steenkool. Van mijne bevindingen is den directeur meedeeling gedaan. Onderzoekingen ten dienste van gemeente lijke instellingen 4. Een monster water, waarin kleine wormpjes. Het was: Lumbricillus lineatus. 3. Een monster water, ter bepaling van het gehalte aan ijzer. Hoeveelheid 0.74 mgr. Fe per Liter. 6. Een watermeter waarvan de ebonietenschijf en de stift bedekt waren met een bruin beslag, met de vraag de samen stelling van het beslag te onderzoeken en een verklaring van de oorzaak van dit verschijnsel te geven. De regelmatige wekelijksche controle op de samenstelling en eigenschappen van het leidingwater had op geheel dezelfde wijze plaats als verleden jaar. De resultaten der onderzoekingen zijn maandelijks aan den directeur meege deeld en worden in de bijlagen van het Gemeenteblad regelmatig afgedrukt. Een overzicht van deze onderzoekingen is vervat in de beide hier volgende tabellen. 2. Een monster water, waarin bruine vlokjes zweefden. Deze bleken ijzerbacterien (crenothrix) te zijn. Ter onderzoek werden door den directeur der water leiding ingezonden 13 monsters water ter bepaling van het gehalte van chloriden. VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 726