72 aan de Weduwe P. van R a n g e 1 r o o ij, geboren E. G e 1 a n d i e, het perceel Vleerstraat No. 19, kadas- aan K. Jongbloed, het winkelhuis, Torenstraat 14a, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie C, No. 5231, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1916, tegen een huurprijs van f 420,per jaar; aan E. Hagers, het bovenhuis Lange Beestenmarkt No. 229, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie K, No. 495, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1915, tegen een huurprijs van f 265, aan J. W. v a n Soest, het huis Torenstraat No. 16, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie C, No. 5306, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1915, tegen een huurprijs van f 500, aan de Vereen iging „School voor slecht- h o o r e n d e k i n d e r e n” de voormalige ambtswoning van de gemeenteschool aan de Bleekerslaan No. 11a, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie L, No. 8381 gedeeltelijk, van 1 Juli 1914 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs berekend naar f250, per jaar; aan J. Zwarenstein, het bovenhuis Falckstraat No. 9, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie A E, No. 3402, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1916, tegen een huurprijs van f 300,— per jaar; aan de Weduwe P. J. H. van G e 1 e u k e n, geboren W. Blok, het bovenhuis Nieuwe Haven No. 10, ka dastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie G, No. 3070, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1915, tegen een huurprijs van f 300, I i i Aan Mejuffrouw A. C. E. B r u g m a, de voor malige ambtswoning van de gemeenteschool aan het Rijswijksche Plein No. 38, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie AD, No. 1456, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1915, tegen een huurprijs van f 350,— 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 72