20 22 Gemcente-Secretarie. 6. Ter beoordeeling werden ingediend de navolgende monsters: 7. Openbaar Slachthuis. Voorts werden ter onderzoek ingezonden: Van het bronwater op het Openbaar Slachthuis werd regelmatig het chloorgehalte bepaald, terwijl om de twee maanden van dit w'ater een chemisch en bacteriologisch onderzoek werd verricht. Sedert begin Maart wordt het water onttrokken aan de vier bestaande diepboringen. Het chloorgehalte is gestegen van 511.2 mgr. per Liter tot onge veer 720 mgr. per Liter en schijnt in de laatste maanden iets te zijn gedaald, waarschijnlijk als gevolg, dat in het najaar minder water verbruikt wordt. een viertal monsters water, n.l. uit distilleerketels, vacuum- ketels en ontvanger met verzoek de oorzaak te willen op- 5 monsters anthraciet 4 monsters lange turf 4 monsters korte turf 1 monster capucijners 1 monster jus 1 monster aardappelen met postelein 1 monster gehakt; 1 monster soep 2 monsters brood. 9 monsters steenkool; r 1 monster asbest-kiezelguhr 2 monsters cokes. VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 730