23 8. Gemeentelijk Electrisch Bedrijf. Geneeskundige dienst. 9. 10. Reiniging en Ontsmettingsdiensten. 1 monster haarverf 1 monster geel poeder. Op verzoek van den directeur werden de volgende waren onderzocht Voor dezen tak van dienst werden de volgende onder zoekingen verricht: 2 monsters vulmassa 1 monster transformatorenolie; 2 monsters geel koper 1 monster turbineolie 2 monsters koolspitsen; 50 monsters steenkool van verschillende herkomst. sporen van de gele kleur van het gedistilleerde, voor de bereiding van ijs bestemde water; 6 monsters steenkool ter beoordeeling 4 monsters steenkool ter beoordeeling 1 monster melk. 1 monster chloorcalcium 3 monsters formaline; 1 monster ammoniak; 2 monsters brandspiritus 1 monster cilinderolie 2 monsters machineolie; I VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 731