1 26 geen oesters hadden gebruikt, door de ziekte waren aan getast. Bij bestudeering der verzamelde gegevens, bleek duidelijk een aetiologisch verband tusschen het gebruik van (besmette) oesters en de gevallen van febris typhoïdea. Ook anderen, die in de eerste dagen mijn zienswijze niet deelden, hebben zich later in gelijken zin uitgesproken. 20 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 734