I 34 IV. Controle waarnemingen. 9. Het onderzoek van het aschgehalte van brood, tarwe meel en tarwebloem. 5. Het bereiden en onderzoeken van verschillende andere dan de gebruikelijke broodsoorten. 7. Nadere bestudeering van het gehalte aan tarwebloem in ongebuild tarwebrood nl. door de bepaling van het ge halte aan ruw-vezel, zemelen en pentosaan. 6. Nadere bestudeering van de eigenschappen van ver schillende soorten en kwaliteiten tarwebloem. 4. Onderzoekingen omtrent het kaliumgehalte in consumtie- stropen. 8. Waarnemingen omtrent de oxydeerbaarheid van drink water. 1. Melk. De samenstelling en eigenschappen der onder toezicht van keurmeesters gewonnen melk is in de hier volgende tabellen opgeteekend. De uit deze controlemelk eenmaal per maand bereide afgeroomde melk en karnemelk zijn eveneens onderzocht. De uitkomsten dezer onderzoekingen zijn in een tweetal tabellen saamgevat. 10. Waterbepaling in voedingsmiddelen volgens de directe en indirecte methode nl. door destillatie met verschillende vloeistoffen. 2. Vergelijkend onderzoek van het vriespunt van melk met het toestel van Beckmann, zooals op het laboratorium alhier wordt gebezigd en het apparaat van Dr. Dekhuizen. 3. Waarnemingen, omtrent het vriespunt van melk en omtrent het soortelyk gewicht en de brekingsindex van uit de zelfde melk verkregen sera. 20 VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 739