73 aan M. R e e m e ij e r Jr., het perceel Zuidwal No. 72 (werkplaats), kadastraal bekend als gemeente ’s-Graven- hage, sectie K, Nos. 2390 en 2391, beiden gedeeltelijk, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1915, tegen een huurprijs van f 200, traal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie C, No. 2611, van 1 Maart 1914 tot en met 30 April 1915, tegen een huurprijs, berekend naar f 364,per jaar; aan M. C h r. B o v e n d e e r t, het bovenhuis van perceel Zuid-Binnensingel No. 160, kadastraal bekend gemeente ’s Gravenhage, sectie K, No. 1180, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1915, tegen een huurprijs van f 200,— aan S. Julia r d, het benedenhuis Vleerstraat No. 36, kadaster gemeente ’s-Gravenhage, sectie C, No. 5383, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1917, tegen een huurprijs van f 494,per jaar; aan de Weduwe P. L. Visser geboren Ver bruggen, het huis Korte Groenewegje No. 84, kadas traal bekend als gemeente ’s-Gravenhage sectie A. D, No. 120, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1915, tegen een huurprijs van f 360, aan J. van der T o o r n, de woning Drogerdijk no. 169, met vischdrogerijen, rookerijen, afdak en eene oppervlakte open terrein, ter groote van ongeveer 150 c.A., een en ander kadastraal bekend als gemeente ’s-Gra venhage, sectie A. H, Nos. 1636 en 1637, beiden geheel en nos 1634 en 1632, beiden gedeeltelijk, van 1 Mei aan F. W. E s t o p p e ij, het bovenhuis De Gheijn- straat 89 hoek Beek laan, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie Y, No. 1313, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1915, tegen een huurprijs van f 225, aan E. S n ij d e 1 a a r, het perceel Zuidwal No. 79, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie K, No. 2601, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1915, tegen een huurprijs van f 200,per jaar;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 73