35 De Directeur, Dr. J. D. FILIPPO. Omtrent de onder 2 en 8 genoemde onderwerpen zijn meedeelingen gedaan in het Chemisch Weekblad en omtrent het onder 3 genoemde punt in het Genootschap „Melkkunde” te Amsterdam. 11. Waarnemingen omtrent het pentosaangehalte van deugdelijke cacao. VERSLAG KEURINGSDIENST VAN EET- EN DRINKWAREN. 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 740