Verzameling van faecaliƫn INII 0 U D. Commissie Organisatie 3 Directie en Personeel 7 Administratie 17 Inrichtingen 17 Materieel 19 Paarden 21 Ophaaldienst van asch en vuilnis 26 Straatreiniging. 28 Sneeuwruiming 32 Sproeien 33 36 Ledigen der straatkolken 37 Dienst op de aschstalen 38 42 VAN DERDEN Diverse werkzaamheden 43 Financieel overzicht 43 49 vgl. Bijlagen Bladz. 3 Verrichten van werkzaamheden voor rekening

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 744