21 7 Directie en Personeel. I. Ambtenaren. Totaal 48 4 Transporteeren 44 terwjjl met den administratieven dienst belast waren Administrateur-boekhouder Adjunct-boekhouder Ie Klerken 2e Klerken Schrijver Concierge Geldophaler Bode 1 4 2 17 6 2 3 1 1 2 5 1 1 1 1 Op den 31sten December 1913 waren, onder den Directeur belast met den uitvoerenden dienst, de navolgende ambte naren Hoofdopzichter le klasse Hoofdopzichters 2e klasse Staalbazen Opzichters Assistent-opzichters Machinisten Portiers, tevens belast met toezicht op het terrein Dit aantal verminderde door eervol ontslag, met toekenning van pensioen, van: 1 Hoofdopzichter le klasse (J. C. de Zwart) met ingang van 1 October 1914 wegens ongeschiktheid; 1 le Klerk (M. H. Hansen) met ingang van 1 Juli 1914 op grond van zijn leeftijd; 1 Staalbaas (W. Wissink) en 1 Portier (A. C. Brouwer), beiden met ingang van 1 October 1914 op grond van hun leeftijd. Af —I I AMBTENAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 749