f 74 1914 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 336,per jaar; aan H. J. Kuster, het bovenhuis Noordeinde No. 140a, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie D, No. 1324, van 1 April 1914 tot en met 30 Juni daaraan volgende, tegen een huurprijs van f 150, aan I. E. Huisman, een gedeelte van het perceel Veenkade No. 103, kadaster gemeente ’s-Gravenhage, sectie O, No. 7642 gedeeltelijk, bestaande uit een winkel en een kamer, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1915 tegen een huurprijs van f 300, aan M. van der Toorn Jzn., de taanderij met pakhuizen en open terrein, kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, sectie AH, No. 1633 geheel en Nos 1632 en 1634, beiden gedeeltelijk, gelegen nabij den Drogersdijk, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1909, tegen een huurprijs van f 315,per jaar: aan A. van Antwerpen, het benedenhuis Vleer- straat No. 15a, kadastraal bekend gemeente ’s-Graven hage, sectie C, No. 830, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1915, tegen een huurprijs van f 384, aan P. Dyksman, het perceel Badhuiskade No. 26, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie A F, No. 1474, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1917, tegen een huurprijs van 275,per jaar; aan P. Bosman, het benedenhuis Zieken No. 39, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie AD, No. 1907, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1915, tegen een huurprijs, berekend naar f 6,per week. aan H. A. Kloosterboer, het huis Noordeinde No. 138, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie D, No. 1326, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1924, tegen een huurprijs van f 2400,— per jaar. aan Jhr. J. W. Six, het perceel Prinsegracht 13, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie L,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 74