21 9 AMBTENAREN. JAARWEDDE. BETREKKING. Genoten. Minimum. Maximum. f 1700,— f 2400,— 1300,— 1600,— n 1200,— 900,— n n 850,— 750 n n n n n n n T) V) r> r> 900,— 600,— 800,— 500,— n n r> r> toelage van f 200,—. r toelage van f 100,—. 1600,— 1300,— 1000,— 900,— 600,— 1000 900,— 900,— 1100,— 900,— De salarissen bedragen op 31 December 1914 voor: 900,— 900,— 750,- Met genot van vrije woning, vuur en licht, benevens een vaste persoonlijke 2) Met genot van vrije woning, vuur en licht, benevens een vaste persoonlijke 1 Hoofdopzichter le klasse 1 Hoofdopzichter 2e klasse 1 Hoofdopzichter 2e klasse 1 Hoofdopzichter 2e klasse 3 Hoofdopzichters 2e klasse. 1 Staalbaas ’s-Gravenhage. 6 Opzichters 2 Opzichters 3 Opzichters 3 Opzichters 2 Opzichters 2 Opzichters 2 Assistent-opzichters 1 Assistent-opzichter 2 Assistent-opzichters 2 Machinisten 2 Portiers 1 Portier 1 Administrateur-boekhouder 1 Adjunct-boekhouder 1 le Klerk 2 2e Klerken 1 2e Klerk 1 2e Klerk 1 2e Klerk 1 Schrijver 3 Schrijvers 1 Concierge 2) 1 Geldophaler 1 Bode 2200,— 1600,— 1300,— f 1700,— 1600,— 1450,- 1350,— 1300,— 1600,— 1200,— 1150,— 1100 1050,— 1000,— 900,— 850,— 800,— 750 1000,— 900,— I 850,— I 2200,— 1350,— 1050,— 900,— 800,— 700,- 650,— 600,- j vw,- 60,per maand. 600,— 700,— 600,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 751