1 21 12 f 13,— f 14,20 3 1 17 13,50 14,70 4 3 2e 414 I 2 1 tingsdienst. Werkvrouwen Werkvrouw 14,j 13,50 14,20 13,70 10,— 4,- 15,20 14,70 32 1 19 2 1 Jongmaatje b/d. Ontsmettingsdienst 12,— 7,~ 2,50 13,20 7,~ 2,50 13,- 12,50 5, i 4,- 16 73 5 Werklieden le kl. 218 1 Bewaarders observatie-inricbtingen. Linnenjuffrouw by den Ontsmet- 4 Voerlieden voor zieken- en lyken- vervoer en ontsmetting Voerlieden voor nachtdienst 3 i Staal-voerlieden 1 j Schuitenvoerder 6 I Tonnenwisselaars I Voerlieden voor diverse werkzaam heden Transport. Magazynknecht Voormannen (straatreiniging, stal- dienst, enz.) Stalknechten Voerlieden voor het ophalen van huisvuil Voerlieden voor het ophalen van vuil tegen vergoeding Voerman voor het scheppen van straatkolken in den voormiddag. 1 Voerman voor werken met veeg- machine in den voormiddag Voerlieden voor het opnemen van veegvuil VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Loongrenzen. BETREKKING. Maximum. Minimum. f 22 staaldienst 201 veegdienst,enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 754