21 Aaïi ziekengeld werd betaald in: In den loop van dit jaar werd in 20 gevallen door de Ryksverzekeringsbank vrije geneeskundige hulp verleend, 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1487 1539 1638 1280 1337 264 442 209 10.734,585 16.413,05 14.765,34 13.751,015 11.855,19 6.364,37 6.716,195 8.976,05 1.200,85 5 1.706,34 1.920,36 1.260,50 1.334,63 732,86 5 1.093,08 757,015 9.533,73 14.706,71 12.844,98 12.490,51s 10.520,56 5.631,505 5.623,ll5 8.219,035 1907') 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 499 585 458 500 430 315 278 285 8121 8834 7585 7652 6799 3153 3195 4232 86 108 65 91 79 64 73 70 413 477 393 409 351 251 205 215 6634 7295 5947 6372 5462 2889 2753 4023 e. Ongevallen en ziekte. Onderstaande staatjes geven een overzicht van de voor gekomen ziekten en ongevallen gedurende de jaren 1907/1914 en van de uitbetaalde ziekengelden en terugontvangen uit- keeringen van de Ryksverzekeringsbank. 13 WERKLIEDEN- (ONGEVALLEN EN ZIEKTE). Gewone ziekte. Ongevallen. Totaal. Aantal gevallen. 0 In 1907 en vorige jaren werden de Zondagen als ziektedagen medegeteld. Jaar. Uitbetaalde ziekengelden. Aantal dagen. Aantal dagen. Bedrag der kosten voor de Gemeente. Aantal dagen. Terug ontvangen uitkeeringen Rijksverzekerings- I bank. Aantal gevallen. I Jaar. I I Aantal 1 gevallen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 755