I i I 21 een voor- 2e. paardenmishandeling, gestraft met boete van f 1, 3e. f 1, 4e. onttrekken aan de werkzaamheden en aannemen van een ongepaste houding, gestraft met boete van f 0,50; 5e. niet opvolgen van een gegeven bevel en aannemen van een ongepaste houding, gestraft met boete van f 1, 6e. niet opvolgen van een gegeven bevel, gestraft met boete van f 0,50. In de gevallen sub 1 en 3 volgde kwytschelding van de opgelegde straf. In het geval sub 2 werd de straf veranderd in waardelijke. In het geval sub 6 werd de straf verminderd tot een boete van f 0,26. De beide overige straffen (gevallen sub 4 en 5) werden door het Scheidsgerecht gehandhaafd. Een overzicht van de straffen over de jaren 19061914 geeft bijlage F. e. Dienstkleeding. In dit jaar werd aan de vegers en aan de staalwerkers op den aschstaal te Scheveningen geheel of gedeeltelik nieuwe dienstkleeding verstrekt. Het op den aschstaal te ’s-Gravenhage werkende personeel bleef gekleed van de in het magazijn aanwezige en in goeden staat verkeerende dienstkleeding, welke, door de periodieke aanschaffing van nieuwe kleeding voor voerlieden en vegers, vrij komt. De opzichters en assistent-opzichters, de portiers en de daarvoor in aanmerking komende werklieden zijn allen in het bezit van complete bovenkleeding, pet en schoeisel. Bovendien zijn de voerlieden en de asphaltreinigers voorzien van een regenmantel, terwijl de bestuurders van de auto- voer- en werktuigen voorzien zijn van waterdichte jassen en oliehoeden. Door het doen verven van gedragen, doch nog in goeden staat verkeerende dienstkleeding kon dit jaar een belang- rijke besparing op de aanschaffing verkregen worden. Voor het onderhoud der schoenen zijn 3 schoenmakers in dienst. 16 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 758