11 i fl I j 21 17 Administratie. Inrichtingen. Afd. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. De eigenlijke inrichting van de administratie onderging dit jaar geen vermeldenswaardige wijziging. Op den 31sten December 1913 waren bij dezen dienst in gebruik de navolgende inrichtingen, gebouwen enz.: De toestand der gebouwen op den aschstaal blijft dringend om verbetering vragen. Het blijft hier een behelpen met oude, onvoldoend ingerichte lokaliteiten, die dagelijks meer en meer te klein worden voor den zich gestadig uitbreidenden 1. het kantoorgebouw Brouwersgracht 2, annex posthuis voor den veegdienst in Afd. II; 2. de aschstaal aan de Westerstraat met de daarop staan de stallen, loodsen, ontsmettingsinrichting, asphyxiatie- inrichting en verdere gebouwen; 3. de ziekenweide, grenzende aan den sub 2 genoemden aschstaal en een weiland gelegen aan de Hoefkade; 4. de aschstaal aan den Westduinweg met de daarop staande loods, ontsmettingsoven en inrichting tot ver werken van dierenlijken; deze laatste is stopgezet. De op dit terrein staande paardenstal, welke het eigendom was van den leverancier der voor Scheveningen be- noodigde paarden, werd door de Gemeente aangekocht. 5. Posthuis Koningstraat, Schedeldoekshaven, 3de v. d. Boschstraat, Doelenstraat, Zorgvlietstraat, v. Swindenstraat, Morsestraat, Timorstraat, Prins Willemstraat, Neptunusstraat, Rozenburgstraat, Trooststraat, Bentinckstraat, ADMINISTRATIE, INRICHTINGEN. JJ >5 2 ÏJ I. III.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 759