75 No. 409, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1916, tegen een huurprijs van f 800,per jaar. aan Mejuffrouw E. J. M. Merge n, het perceel Korte Groenewegje No. 85, kadastraal bekend gemeente ’s-Gavenhage, sectie AD, No. 119," van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1916, tegen een huurprijs van f375, per jaar. aan het Bestuur van de Federatie den Haag der Sociaa 1-D emocratische Arbei- derspartij, het perceel Rembrandtstaat No. 316, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie A E, No. 1226 gedeeltelijk, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1915, tegen een huurprijs van f 250, aan P. J. E r k e 1 e n s, den stal met koetshuis en bovenwoning aan de Heerengracht No. 36, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie F, No. 650, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1915, tegen een huurprijs van f 460, aan L. W. J. Rotteveel, het perceel Lijnbaan 36, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie L, No. 3529, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1916, tegen een huurprijs van f 325.per jaar. aan P. H. W. C 1 e o p h a s, het pakhuis, behoorende bij het perceel Casuaristraat No. 41, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie F, No. 963 gedeelte lijk, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1916, tegen een huurprijs van f 52,per jaar. aan A. M. G. H. D e r k s e n v a n A n g e r en, het huis in de zoogenaamde Zandpoort aan den Zuidoost- buitensingel, plaatselijk gemerkt No. 92 en kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie R, No. 2612, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1917, tegen een huurprijs van f 150.per jaar. aan Th. H. Stienessen, het bovenhuis aan de Beeklaan, plaatselijk gemerkt met nummer 83, kadas- straal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie Y, No. 1312, van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1917, tegen een huurprijs van f 198,per jaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 75