21 18 I dienst. Niet dan met de grootste inspanning slaagt men er ten slotte in voor ieder onderdeel van den dienst de noodige ruimte te vinden, hoewel bijna het geheele materieel buiten moet staan, blootgesteld aan weer en wind. Dat dit behel pen den dienst niet ten goede komt, spreekt wel vanzelf. Teneinde eenerzyds alles nog zoo goed mogelyk gaande te houden en anderzyds groote uitgaven in den overgangs toestand te voorkomen, werden slechts- de hoogst noodige herstellingen verricht. Op den aschstaal te ’s-Gravenhage werden behoudens de gewone herstellingen: a. door de afdeeling Gemeente Werken: de gebouwen, met uitzondering van het portiershuisje, van buiten geverfd; het portiershuisje en het schaftlokaal van binnen geverfd de brandoven gerepareerd en voorzien van versterkingen de draaischijven in de spoorbaan gedeeltelyk vernieuwd; de zoldervloer in de loods voor den gasmotor en de tuigenbergplaats vernieuwd; de voederbakken in stal I vernieuwd en een oppervlakte van 3339 M2 verstraat. b. in eigen beheer: een gedeelte van de machineloods ingericht tot kantoor voor den Hoofdopzichter der werkplaatsen; in de smederij een electrische installatie gemaakt voor het aandrijven van verschillende werktuigen, w. o. een ven tilator voor het aanblazen der smidsvuren, zoodat de blaasbalgen konden vervallen een nieuwe stoomketel van 7 M2. verwarmd oppervlak in de Ontsmettingsinrichting geplaatst, ter vervanging van den be- staanden, welke werd overgebracht naar de tonnenloods voor het verwarmen van spoelwater en het weeken van bezems. Op den aschstaal te Scheveningen werden: a. door de afdeeling Gemeente Werken: het schaftlokaal en de overlaadloods van buiten geverfd; twee stel dubbele deuren van de overlaadloods vernieuwd een gedeelte der spoorwegverbinding met de stoomtram- baan der Holl. IJz. Spoorweg My. vernieuwd en een gedeelte van het terrein verstraat. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 760