i '1 i 21 19 51 Materieel. b. in eigen beheer: de bij de door de Gemeente aangekochten stal behoorende arbeiderswoning ingericht voor kantoor van den Hoofdop zichter der nieuwe hoofd-afdeeling. Ten slotte kwam op den aschstaal te ’s-Gravenhage een voorloopige automobielenbergplaats en de daarmede gepaard gaande aanleg van een electrisch laadstation tot stand en werd de terreinverlichting vervangen door half-watt lampen. Aan het stichten van een posthuis in het Laakkwartier was ook dit jaar nog geen behoefte. Evenals vorige jaren moest ook dit jaar weder een gelegen heid gezocht worden om de sproeiwagens gedurende de wintermaanden op te bergen. Dit geschiedde kosteloos aan het Openbaar Slachthuis. De aflevering en indienststelling van een deel dezer voer tuigen ondervond door den oorlogstoestand vertraging en geschiedde eerst in het late najaar. In den loop van het jaar werden voorts aangeschaft, zoowel ter vervanging als uitbreiding van het bestaande materieel 1 haspel wagentje; 4 gesloten urinoir-reinigings-handwagens 8 wagenbakken voor de automobiel-aschwagens 4 zandkisten; 12 asphaltschuivers 20 kleedingkastjes voor werklieden; De in het jaarverslag over 1913 vermelde bestelling van automobiele voer- en werktuigen werd met een automobiel- asphalt-spoelwagen uitgebreid, zoodat thans aanwezig zijn 3 electromobiel-asehwagens 1 -sproeiwagen 1 benzine-motor-sproeiwagen 1 -veegmachine 1 electromobiel-voorspan wagen met asch wagen, sproeiwagen, veegmachine en asphalt-spoelwagen als aanhangers. 1 electrische kraan. !:|b MATERIEEL.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 761