1 21 20 en 1 sproeiwagen-contröleapparaat 1 controleerklok 38 rijtuig- en automobiel-lantarens 14 gastafeltjes voor de posthuizen van den veegdienst; 14 rijwielen (verwisseld); 1 rjjwiel (aangeschaft); 1 veldsmidse 1 aambeeld; 1 schoenmakersmachine 1 westontakel 15 heele en halve rijtuigveeren 34 stel zeilen voor veegvuilwagens; 24 vet-assen; 6 patent-assen 51 wamernaven; 4 hydraulische wagenlichters 10 M. zuigslang; 5 telescoop-vulbuizen voor sproeiwagens; 185 M. gewapende sproeislang (maat l>/4" 170 M. spiraalslang (maat 3/g", >/s", 3/4", 1"); 12 chroomlederen slangen voor sproeiwagens; 108 gummistrooken voor asphaltreiniging 60 gegalvaniseerde ketels; 125 privaattonnen 36 onderdeelen van paardentuigen; 100 M. dekenstof; 24 mondzakken; 188 rolborstels (gevuld); 3511 piasa vabezeins 3989 piasavabezems (gevuld); 295 opneembezems (gevuld); 3000 berkenbezems; 493 diverse soorten bezems. Gesloopt werden: 3 oud-model aschwagens; 1 houten en 1 ijzeren handveegvuilwagen. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 762