21 22 170 160 150 140 130 120 110 100 Jan. Fetir. in. Apr. lel. mui. Juli. Aug. Sept. Oct-1 Nov, Dec. 180 behoeve van de in de laatste jaren zeer uitgebreide afdeelingen in dat stadsgedeelte, zoodat het tekort ook in het vervolg nog met eenige gehuurde paarden moet worden aangevuld. Als gevolg van de buitengewone tijdsomstandigheden werden reeds in Augustus een 10-tal eigen paarden, die anders eerst in het late najaar voor verkoop in aanmerking zouden zijn gekomen, van de hand gedaan. Verder werden ook eenige door de firma Dubois geleverde en voornamelijk voor den dienst te Scheveningen dienende paarden vroeger dan anders ingetrokken. Een en ander was mogelijk door de vroegtijdige beƫindiging van het sproeiseizoen. Het gemiddeld aantal in dienst zijnde paarden bedroeg met inbegrip der gehuurde paarden, 175. Dit aantal was over de verschillende maanden verdeeld als volgt: VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Aantal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 764