21 24 - In verband met de tijdsomstandigheden konden de bestek- prijzen der fourage niet gehandhaafd blijven en werden deze onderling geregeld. Een aanbesteding van fourage voor het dienstjaar 1914/1915 had met het oog op de hooge prijzen en den onzekeren toestand niet plaats. Van een ©ogenblik kelijk gunstigen stand van de markt werd telkens geprofi teerd om grootere partijen fourage in te slaan, waardoor het gelukt is om tegen naar omstandigheden billjjke prijzen te koopen. Voor zoover de bergruimte op eigen zolders niet toereikend was, werd het hooi tijdelijk opgeslagen op de zolders van het Openbaar Slachthuis. Gedurende de maanden Mei tot en met October werd wederom in de ligging der paarden door turfstrooisel voor zien, terwijl, terwille van de meerdere opbrengst van den mest, in den winter het stroo werd behouden. De levering van turfstrooisel geschiedde door de firma H. Asberg Co. te Rijswijk, voor den prijs van f 10,25 per 1O0O K.G.de laatste levering in Augustus geschiedde tegen den prijs van f 11,25 per 1000 K.G. 8.370,03 5 1.366,21 1.042,05 2.467,98 5 822.— 20.382,26 3.762,50 5.128,89 1.095,87 5.962,97 1.256,— 946,01 5.287,03 714- 948,75 2.379,215 H.L. 250.001 K.G. hooi 38.109 24.038 50.367 16.440 250.089 43.000 50.038 9.287 50.109 10.000 7.277 652,72 H.L. paardenboon en 85,— 82.50 90.637 K.G. stroo. In den loop van het jaar 1914 werden verbruikt: af 33,480/00 K.G. f 35,85 43,35 49, - 50, — 81,50 87,50 „102,50 „118,- „119- „125.60 130,— 8,10 8,40 11,50 26,25o/oo K.G. Transporteeren f 61.931,775 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. y y n - n n n y r> Y n y n n n Y Y Y Y Y - V) Y Y - Y W - Y Y Y Y - Y Y Y Y - Y Y Y Y Y n Y Y Y Y Y n Y - Y n Y Y Y Y Y Y haver n y Y Y Y Y Y Y Y Y y n Y Y

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 766