21 25 2.742,76 Totaaal f 69.108,56 Transport af Onderstaande opgave geeft een overzicht van het aantal paardendagen en de kosten van voeding en ligging per paard en per dag. Ter voorziening in de behoefte aan groen voeder werd van de Gemeente een perceel weiland aan de Hoefkade weder ingehuurd, waarvan het benoodigde gras, telkens naar gelang van behoefte, betrokken werd. De grasvoedering begon 15 Mei en eindigde 19 September. 55.606 57.075 59.520 60.253 60.998 58.969 59.037 61.265 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 425,81 549,245 2.310,32 s 123,16 5 1.025,48 f 1.015 1.07 1.085 1.09 1.01 1.22 1.09 1.13 f 56.301,135 61.070,26 64.579,31s 65.664,53 61.559,285 72.021,37 64.429,575 69.108,56 f 61.931,775 27,990/oc k.G. f r r- 9,70 10.25 11.25 15.213 K.G. stroo 56,623 turfstrooisel 225.398 10.948 Verschillend bij voeder Gras gedurende 115 dagen voor 172 paarden 1 maal per dag en gedurende 13 dagen voor 177 paarden 2 maal per dag (huur van weiland, kosten van bewerking, waarin be grepen zijn de kosten van vervoer van het gras enz.) PAARDEN. n •n n y> n n •n •n T) V) JAAR. n r> n 7) 7) r> Kosten van Courage j per jaar. Aantal paardendagen. Kosten per paard en per dag. v r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 767