21 26 voor I II III IV V VI 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 0.08 0.1216 0.1122 0.11345 0.12 0.1325 0.1475 0.1031 0.03 0.0775 0.0712 0.0712 0.075 0.085 0.095 0.0537 Voor het hoefbeslag totale kosten waren 3 hoefsmeden in dienst. De aan arbeidsloon, hoefijzer enz. bedroegen f 4.828,81 of per paard en per jaar f 28,74. Het onderhond van tuigen en voor zoover mogelijk, het aanmaken van nieuwe tuigen, geschiedde in eigen beheer door 2 zadelmakers en een helper. Ophaaldienst van asch en vuilnis. In de wyze van het ophalen van asch en vuilnis, waar- verwezen wordt naar het verslag 1907, kwam' geen verandering. De veertien afdeelingen, waarin de stad verdeeld is op 31 December 1914, zijn onderverdeeld in onderstaand aantal wagenwyken, in welke om den anderen dag wordt opgehaald. Afdeeling 7) 14 wagenwyken 10 14 Transporteeren 66 wagenwijken tegen 70 wagenwijkenen2 en 2 schuitenw. schuitenw. in 1913. 12 wagenwyken tegen 12 wagenw. in 1913. 8 8 en 2 schuitenw. in 1913. 14 wagenw. 14 14 De paardenmest werd bij onderhandsche inschrijving verkocht voor den tyd van één jaar. De opbrengst was gemiddeld per paard en per dag in: 8 8 en 2 schuitenw. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. JAAR. Stroomest. Turfmest. n r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 768