21 27 12 XIV 9 wagenwijken Onderstaand graphische staatje geeft een overzicht van de hoeveelheden asch en vuilnis welke in de maanden van 1914 op de aschstalen werden aangevoerd. 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 60.630 129.445 131.970 134.670 133.752 140.846 145.221 146.268 Hiervoor zijn alzoo in dienst 73 aschwagens en 2 vaartuigen. Op het einde van het jaar is de dienst in afdeeling 5 met auto’s ingericht, waardoor het aantal wagenwijken in die afdeeling belangrijk kon worden verminderd. Transport 66 wagenwijken tegen 70 wagenwijken en2 schuitenw. in 1913. en 4 schuitenw. in 1913. Afdeeling VII VIII IX X XI XII XIII en 2 schuitenw. 14 wagenwijken 9 13 8 6 8 12 en 2 schuitenw. 14 wagenw. 10 12 8 6 8 De totale hoeveelheid asch en vuilnis naar de aschstalen bedroeg in: en 2 schuitenw. in 1913. 8 wagenw. Totaal 145 wagenwyken tegen 148 wagenw. en 4 schuitenw. OPHAALDIENST VAN ASCH EN VUILNIS. r> n n n y> T) n •n n n JAAR. Aantal Van het jaar 1907 kan slechts opgave geschieden van het 2e halfjaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 769