21 28 -13.000 12.000 -.11.000 10.000 9.000 3.000 - 2.000 Dbg. April- «ei. Juni. Juli. Sept. oct. hot. Feür. «rt. Aug. Straatreiniging. a. 1.000 Jan. -14.000 Veeg dienst. De totale oppervlakte der straten en wegen in het reini- gingsgebied bedraagt, met inbegrip van de terreinen en De vermeerdering van het aantal kubieke meters huisvuil houdt geen gelijken tred met vorige jaren en met de uit breiding der bevolking. De oorzaak hiervan moet worden toegeschreven aan de omstandigheid dat vooral in het begin der mobilisatie beduidend minder huisvuil werd afgegeven. De bepalingen betreffende het ophalen van vuilnis in de Algemeene Politieverordening blijven gunstig werken. Het aantal processen-verbaal, door de opzichters in hun kwali teit van onbezoldigd gemeenteveldwachter gemaakt, bedroeg 20 in 1914 tegen resp. 8, 18, 27, 17, 31 en 49 in 1913, 1912, 1911, 1910, 1909 en 1908. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. M3.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 770