21 31 -1100 1000 900 800 700 500 300 200 100 Jan. Febr. ■n. April. Mei. Juni. Juli. Aug. Seat. Oct. Nov. Dec. werd dit jaar Voor het reinigen der asphaltstraten 6792.5 M3. water verbruikt. De vermeerdering van het aantal kubieke meters straat- vuil houdt geen gelijken tred met vorige jaren en de uit breiding van het reinigingsgebied. Dit vindt zijn oorzaak in het mindere verkeer na de mobilisatie, waardoor, zooals gezegd, de straten minder verontreinigd werden. De vermin dering van het aantal kubieke meters veegvuil in 1912, vindt gedeeltelijk zijn oorzaak in den minder drogen zomer, waardoor niet zooveel met veegmachines werd gewerkt. Onderstaand graphisch staatje geeft een overzicht van het aantal uren gedurende welke in de maanden 1914 met veegmachines is gewerkt. Uren. 1200 STRAATREINIGING (VEEGDIENST). 600 400

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 773