21 32 Verbruikt werden in den loop van dit jaar: urinoirs of hersteld, werd het zoodanig zijn ingericht: Sneeuwruiming. 6771 piasa vabezems 186 borstelrollen voor veegmachines 37 gummistrooken voor asphaltschuivers 44 gummistrooken voor den spoelwagen; 2312 rysbezems, en 709 bezems van diverse andere soorten. 1 4 1 5 1 6 2 7 urinoir In tegenstelling met het vorige jaar is er gedurende dit jaar zoo goed als geen sneeuw gevallen. Het bestrooien van bruggen en hellingen wegens een lichten sneeuwval op den 2den Kerstdag, werd door eigen personeel uitgevoerd. Onderstaande opgaaf geeft een overzicht betreffende de Waar urinoirs werden vernieuwd reeds in vorige verslagen vermelde nieuwe systeem toege past, waardoor nu 6 1-persoons urinoirs; 3 2- 1 3- 1 5- 1 6- De nieuwe inrichting blijft uitstekend voldoen. In het geheel zijn aanwezig 114 urinoirs, t. w. 48 1-persoons urinoirs, waarvan 38 met en 10 zonder water spoeling of olie; 57 2-persoons urinoirs, waarvan 40 met waterspoeling en 17 met olie; 4 3-persoons urinoirs met waterspoeling; urinoir b. Schoonhouden van Urinoirs. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. n n n 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 774