21 33 f werklieden op vertoon van te voren Sproeien. 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 uitbetaalde 1907/1914 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 685,92 1.717,85 - 10.645,40 - 19.830,06 834 kaarten. 786 1106 2380 2168 kaarten. 1840 1897 1869 f 80,72 - 22.472,72 - 13.392,14 78,81* De besproeiing geschiedt met 1 electrischen tramsproei- wagen, 1 benzine-motor-sproeiwagen, 34 sproeiwagens voor zien van Millners patent- en 10 van Türcke-sproeiapparaten, terwijl 1 sproeiwagen met oude sproeiinrichting speciaal bestemd is voor de wegen in de Scheveningsche Boschjes. De electromobiel-sproeiwagen en de dito aanhang-sproei- wagen werden te laat afgeleverd om in dit sproei-seizoen nog dienst te kunnen doen. Enkele straten, die zeer aan de zon zijn blootgesteld en verder die verhoogde schelppaden, waar de ligging der brandkranen zulks toelaat, worden uit de hand besproeid door middel van slangen. Het sproeiseizoen ving aan 23 Maart en duurde tot 2 Augustus, waarna het sproeien in verband met de tijdsomstandigheden beperkt werd tot het allernoodzakelijkste. Hierby werd nog geprofiteerd van den nieuwen automobiel-sproeiwagen, met welken water uit brandputten en beken kon worden opge- De aanneming van losse uitgegeven z. g. sneeuwkaarten, waarover in het verslag over het jaar 1907 uitvoerig mededeeling is gedaan, blijft in het algemeen goed voldoen, doch kwam uiteraard dit jaar niet tot zijn recht. In het geheel werden uitgegeven in het jaar over de jaren loonen voor sneeuwruiming SNEEVWBÜIMING. n n 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 775