21 T 34 6.173.4 K.M. 1914 89 19 Ten opzichte van den automobiel-sproeiwagen blykt dit uit het onderstaande. pompt. Na 10 September werd in het geheel niet meer ge sproeid. Uit onderstaand staatje blykt in welke mate, ook in vorige jaren, met al het materieel gesproeid is. Mede blijkt dit ten opzichte van den electrischen tram- sproeiwagen in het byzonder uit het navolgende staatje. 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 4 14 15 11 10 11 86 163 115 118 169 133 151 149 48 85 108 61 57 64 17 18 11 16 19 15 16 16 142.383 M3. 121.124 133 951 121.767 171.226 128.091 134.413 147.256 3.690.- K.M. 4.431.4 6.426.3 3.039.2 2.670.9 3.119.5 j VERSLAG GEMEENTELIJKS REINIGINGSDIENST. J AREN. Werkdagen. Zondagen. W ater verbruik. n i) In 1907 waren gedeelten van dagen herleid tot geheele. Afgelegde weg. Werkdagen. Zondagen. JAREN. n T) Zondagen. Afgelegde weg. JAAR. Werkdagen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 776