21 36 li 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1330 1892 1929 1490 1551 1297 1485 1590 i 1259 1149 1193 923 990 734 807 790 Ook dit jaar werd de eloorcalcium-besproeiing weder op ruime schaal en met succes toegepast. De behandelde straten waren in hoofdzaak dezelfde als welke genoemd zün in het jaarverslag over 1913. In het geheel werd verbruikt 86.057 K.G. chloorcalcium. Tevens werd een proef genomen met een nieuw stofbindend middel van Duitsch fabrikaat, in den handel gebracht onder den naam „Dusterit”. Dit heette ook geschikt te zyn voor stofbestrijding op keibestrating, waarvoor tot dusverre nog geen geschikt preparaat bestond. De verkregen resultaten hebben echter niet aan de verwachtingen beantwoord, wes halve de proefneming niet werd voortgezet. De in het jaarverslag over 1913 vermelde proef betreffende stofbestrijding met cloorcalcium bij vriezend weer, werd dit jaar met succes voortgezet. Voor een afdoende stofbestryding op schelppaden wordt nog steeds naar een middel gezocht, dat meer geschikt is en langer stand houdt dan de waterbesproeiing. Door de afdeeling Ge meentewerken zijn te dien aanzien proeven genomen, welke door dezen dienst zyn voortgezet. Betreffende de resultaten hiervan is echter nog geen voldoende zekerheid verkregen. Verzameling van faecaliën. a. Ledigen van beerputten. In dezen dienst werd geen wijziging gebracht. Geledigd werden in: f 7.095,50 7.299,52» 7.021,37» 6.073,32» 4.861,73 4.003.22» 4.563,80 B 5.079,42» VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. JAREN. Beerputten. Jï n Uitleverende tenders a 1300 L. Waarvoor werd vergoed.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 778