21 37 b. Het aantal geplaatste tonnen bedroeg in: Ledigen der straatkolken. Tonnenstelsel. Hoewel in deze Gemeente de afvoer der faecaliën volgens het spoelstelsel geschiedt, is er, vooral in het oude deel der stad en in Scheveningen, nog een aanzienlijk aantal woningen, waar de faecaliën-afvoer om verschillende redenen door middel van het tonnenstelsel moet plaats hebben. Voorts worden privaattonnen geplaatst by bouwwerken, wanneer dit wordt aangevraagd. Behoudens het ledigen van eenige nog aanwezige ver- gaarkolken van het oude rioolstelsel, worden door dezen dienst geen werkzaamheden aan het rioolstelsel verricht, 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 453 443 559 397 398 398 393 388 169 143 116 156 235 196 254 251 1234 1117 1041 803 779 717 740 715 612 531 366 250 146 123 93 76 Uit bovenstaande opgaaf blijkt, dat het aantal tonnen, hetwelk ten dienste van gezinnen gebruikt wordt, jaarlijks vermindert. In bylage B wordt aangegeven in welke straten nog privaattonnen voorkomen. De verwisseling der privaattonnen van Scheveningen ge schiedt thans rechtstreeks uit den Haag met 2 wagens, ieder bespannen met 2 paarden; overlading der tonnen uit de Scheveningsche afdeelingen heeft niet meer plaats. Deze dienst wordt kosteloos voor belanghebbenden uitge voerd. VERZAMELING VAN FAECALTËN (TONNENSTELSEL). 1 Stad. Jaren. k Bouw werken. Scheve ningen. Totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 779