77 aan het Bestuur van de Nederlandsche Kunstweefschool, zes beneden- en zes bovenlo kalen in het gemeentegebouw Prinsegntcht No. 29 (Varkenmarkt No. 6, van 1 Juni 1914 tot en met 31 Mei 1915, tegen een huurprijs van f 500, aan de Naamlooze Vennootschap Kurk- fabrieken L. van der Hilst en Zonen, het pakhuis met bovenzolders achter perceel Groote Brou- werstraat No. 5, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gra- venhage, sectie G, No. 3670, van 1 September 1914 tot en met 28 Februari 1915, tegen een huurprijs van f 245,50. aan C. A. V o s, den stal met koetshuis aan den Fluweelen Burgwal, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie G, no. 3912 gedeeltelijk, van 1 Juli 1914 tot en met 30 April 1916, tegen een huurprijs, berekend naar f 700,per jaar. aan J. A. Rotteveel, het bovenhuis Fluweelen Burgwal No. 24, kadastraal bekend gemeente ’s-Gra venhage, sectie G, No. 3912 gedeeltelijk, van 1 September 1914 tot en met 30 April 1917, tegen een huurprijs, berekend naar f 300,— per jaar. aan L. Sassenus, het bovenhuis Fluweelen Burgwal No. 26a, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie G, No. 3912 gedeeltelijk, van 1 Juli 1914 tot en met 30 April 1917, tegen een huurprijs, berekend naar f 350,per jaar. aan J. G. Victor, het benedenhuis Nieuwe Markt No. 7, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, sectie G, No. 3826, van 15 Juli 1914 tot en met 30 April 1917, tegen een huurprijs, berekend naar f 500,per jaar. aan de firma Reuser en Smulders, het be nedenhuis Noordeinde No. 140ó, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, sectie D, No. 1324, van 1 September 1914 tot en met 30 April 1920, tegen een huurprijs, berekend naar f 1600,per jaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 77